Mind Speaks

നവരാത്രി കാല ഓർമ്മകൾ……

Posted on

Moon_InPixio

അബുദാബിയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തെ ഒരു പതിവാണ്, രാത്രി കുറച്ചു നേരം സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നത്. നാട്ടിലെ പോലെയല്ല, നല്ല ഒരു സൈക്കിൾ ട്രാക്ക് ഇവിടെ നഗരത്തിൽ ഒരു വിധം എല്ലാ ഇടത്തും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്…. ഈ ശീലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഉണ്ട്. പണ്ട് പഴഞ്ചോല്ലുകളിൽ ഒന്നിൽ പറഞ്ഞത് പോലെ.. അങ്കവും കാണാം താളിയും ഓടിക്കാം…

ഒരു ദിവസ്സം മുഴുവനും ഓഫീസിൽ നടക്കുന്ന ഗുസ്തിയുടെ മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യം മാറ്റുകയും, അതോടൊപ്പം, കയ്യിൽ എപ്പോഴും കരുതുന്ന കാമറയിലൂടെ നഗരത്തിന്റെ വിവിധ മുഖങ്ങൾ പകർത്തുകയും ചെയ്യാം.. പലപ്പോഴും പല അരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതു കണ്ടുപിടിക്കാൻ കൂടി ഉപകാരപ്രദമാണ് ഈ സൈക്കിൾ യാത്ര…

പല ദിവസങ്ങളിലും, ഓഫീസിലെ ഓട്ടത്തിനിടയിൽ നക്ഷത്രമെണ്ണുന്നതു പതിവായതു കൊണ്ട്, രാത്രിയാത്രകളിലും, നക്ഷത്രങ്ങളെ വിടാറില്ല… പക്ഷെ ഇന്ന് ഒരാളെയും കിട്ടിയില്ല.. പക്ഷേ, കിട്ടിയ ചന്ദ്രനെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു അതിയായ സന്തോഷം എന്ത് കൊണ്ടോ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നു.. കുട്ടിക്കാലത്തെ മഹാനവമി സമയവും, ഊരകത്തമ്പലത്തിലെ നിറമാലയും വിളക്കും, പിന്നെ മഹാനവമി ദിവസ്സങ്ങളിൽ അവിടത്തെ പഴക്കൊല കൊണ്ട് ഉള്ള അലങ്കാരങ്ങളും..ആ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ ദർശനത്തിനായി പോകുന്ന ദേവി ക്ഷേത്രങ്ങളും എല്ലാം എല്ലാം മനസ്സിൽ ഓടി എത്തി…

അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വൈകീട്ട് സൈക്കിൾ സവാരിയിൽ അങ്കവും കണ്ടു താളിയും ഒടിച്ചു ….എന്താണല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൈക്കിളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയുമായി ഈ മഹാനവമി വാർത്ത ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ചിന്തയും ചോദ്യവും.?

വിദ്യാരംഭം… അത് പല തരത്തിൽ ഉള്ള വിദ്യകൾക്കു, നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കു, ശുഭകരമായ ഒരു അവസ്സരം ആണ്. ഈ വിദ്യാരംഭത്തോടനുബന്ധിച്ചു .ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ റോഡ് സുരക്ഷാ അവബോധനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവർക്കു അറിവുകൾ പകർന്നു നൽകാനുള്ള പുസ്തങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്.. അതോടൊപ്പം തന്നെ, സൈക്കിളിൽ വരുന്ന കുട്ടികളിൽ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി ഒരു ഹെൽമെറ്റ് കൂടി വയ്ക്കുന്ന കാര്യം ഒരു ശീലമാക്കാനും ഉള്ള ശ്രമത്തിലാണ്…

കുട്ടികൾക്ക് സൈക്കിൾ വാങ്ങി കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഒരു ഹെൽമെറ്റ് കൂടി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുതേ… അത് വച്ച് ചവിട്ടുന്നത് അവരുടെ ഒരു ജീവിതചര്യ ആയി മാറട്ടെ… അങ്ങനെ വളരുന്ന തലമുറ തീർച്ചയായും, ഹെൽമെറ്റ് വച്ച് ബൈക്ക് ഓടിക്കുകയും, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടു കാറുകളും വലിയ വാഹനങ്ങൾ റോഡ് സുരക്ഷാ മാര്ഗങ്ങള് കൃത്യമായി പാലിച്ചു ഓടിക്കുന്നവരായി തീരും.

എപ്പോഴും ഓർമിക്കുക, നമ്മുടെ സുരക്ഷാ മാത്രമല്ല, എല്ലാവരുടെയും സുരക്ഷ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ്. അത് കൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ റോഡിൽ സഞ്ചരിക്കുകയോ, വാഹനം ഓടിക്കുകയോ ചെയ്യുക..

മഹാനവമി ആശംസകൾ
#SafeCycling #OurIrinjalakuda

Water your way to kindness during this summer

Posted on

20180526_171337_InPixio

Summer is picking up and it is getting hotter and hotter during the day. Every drop of water is precious. As usual this year too, I witnessed this act of kindness from someone who diligently kept water for the birds and small animals on the street.

You can follow him too. Keep some water outside in small containers for the silent and beautiful creatures of this universe.

 

Write (right) back!

Posted on

Mind Speaks - Write back to writing daysWrite back to writing days!

A deliberate silence of 125 days away from blog…. I cannot say, it was accidental and I cannot say firmly it was deliberate. Mind Speaks all the time within me and comes out of words and sentences and normally I never hold them. But, this time I did.

Why did I do it?

A good question to me first? The void created by my father’s death was one among them. Indeed, the period from July 2016 till August 2017 was a fast-track time for me to complete and tick-off many items from my father’s wish list. Between us, there was always harmonious and silent communication happening all the time. I knew what he wanted and he knew very well that if it was in my reach, I will do it at any cost for him. It is now emotional as well as memorable to recollect the visits to places and friends we made during those days. I knew very well how fast his life clock was ticking to come to an abrupt and silent end. It happened on 17 August 2017.

Is that the case for me distancing myself away from the blog? Not really.

I continued to click and post on FB or instagram or other social media and kept my presence alive. However, it did not give me the full satisfaction that I get when I am here on the “Mind Speaks” section of my blog. It is where I express myself, what I think about and see around.

I see things in a different way than I used to do before. It is because I believe no one bothers about the other these days. It is also because, I see that all news are of value only for that moment or may be hour or a day. Then it becomes nothing. There are several examples. People go back to their routine very quickly these days. I find excessive use of mobile as one of the reason for this change. There is always something or other thing to take your attention away. It is good as well as it is bad. All along I have been giving extra focus on road safety and community issues.  In future, I will be adding some more key elements to my writing to highlight human values like respect, togetherness, friendliness, confidence etc – there are many to add and where we stand now?

One thing is for sure, I cannot hold my thoughts and stop expressing my mind.  One other important note is to affirm – it is easy to preach, but difficult to practice all the above.

I am right back here to my writing days. I am sure you will come back as often as you can to read and comment.

Ramesh Menon

04th March 2018

 

Farewell to Palakkad Radhakrishnan

Posted on

Farewell to Radhakrishnan3Palakkad Radhakrishnan – One and only combo personality of all Abu Dhabi satsangs. A humble and simple person who plays multiple roles whenever there is a community activity of significance happening in Abu Dhabi. Percussionist, singer, good cook, last to leave – an overall selfless volunteer!.

He might not belong to the category of professional percussionists or vidhwans. But, he plays his beats from his heart with full of strength and divinity, and that covers the completeness of his music even if he is not given a microphone for his instrument as it happens many times!. 

From physically assisting the set up of the venue from start till the end and also performing as percussionist of quality, I really admire him and his value to all of us.

I cherish my association with him all along.

Matha, Pitha, Guru Daivam. He is an example and continue to be, as he leaves Abu Dhabi tomorrow, 31st October 2017, after 21 years of Service to serve his aged mother.
May all Sathgurus and Gods shower him with peace, prosperity, good health and overall well being. 

He will be available on Whatsapp +97155 657 89 75.

https://soundcloud.com/ramesh-menon-abudhabi/gananayakam-ganeshwaram-sai-bhajan-by-muthuraman

The divine ambience he creates can be enjoyed by listening to the above song where he plays Dholak to a beautiful bhajan.

Basic values – Short Take – Gulf Today Dt 07 October 2017

Posted on Updated on

Life is not easyMind Speaks - Oct 2017 - Basic Values for most of us. People face different challenges, personal and professional tensions. However, some are fortunate. They enjoy privileges that they don’t deserve.

Opportunities for excelling in one’s field are rare. They have to be grabbed with both hands and mind with a “Thank you” note to God almighty.

But, some take it all lightly. For mundane reasons, they resist changes in life and situations happening around them. What one has to remember is there is no assurance that you will be in the position that you are now the next moment.

The only thing one can control is conduct, dedication and self-discipline. Do not add anything more to existing disharmony. Always try to understand from the other side of the fence.
Ramesh Menon

To read it in original, please visit the below link:
Short Take – Gulf Today dated 07 October 2017

A chance to live your childhood memories

Posted on Updated on

20170806_113835

Abu Dhabi city is witnessing a lot of fitness enthusiasts these days. People are walking and cycling more than they used to do earlier. The recent hike in taxi fares may be one of the reason. The normal cheap taxi fares no more exist. The moment you hop into an Abu Dhabi taxi, the minimum charge applicable is AED 12/-. This has resulted in many taking up cycling as a more convenient option.

What do you do if you cannot afford to a costlier or bigger bicycle? You look at various online sites for secondhand bicycles being sold. Going for the cheaper ones, you end up buying even children bicycles. Modify it a bit and allow and standing stand for your partner to stand at the back, you are ready for your daily trips. This is what you are witnessing these days in the city.

It is hot, but it is enjoyable. Start early before the sun rises. Work late till it cools down. Cycle your way to office and back home. You are perfectly fit.
Of course, there is a big advantage. However, stressed you begin your journey, after a few minutes, you will forget and start enjoying the beauty around or even reliving your past…

Try it out and tell me if I am wrong. Happy and #SafeCycling #InAbuDhabi

 

 

AaDhaar – NRIs new fear! To or not to apply for Aadhaar?

Posted on Updated on

Mind Speaks - Aadhaar 26 July 2017ccTo news reports published in prominent newspapers Khaleej Times and Gulf News have created lot of confusion and fear among NRIs based in UAE.

On 24th July 2017, Khaleej Times came out with the news below:

NRIs urged to apply for Aadhaar Card

http://www.khaleejtimes.com/nation/dubai/nris-urged-to-apply-for-aadhaar-card

Filed on July 24, 2017 | Last updated on July 24, 2017 at 08.29 am

KT Aadhar

Non-resident Indians (NRIs) are advised to apply for the Aaadhar card to avail of state benefits and for hassle-free transactions in future.

According to a manager of the NRI section of State Bank of India (SBI), the government has not exempted Indian expats from the Aadhaar card.

Jose GL, NRI section manager at SBI’s Varkala branch, Kerala, told Khaleej Times:

“My advice to NRIs is to apply for Aadhar Card, as there is a chance for the government to make it mandatory for expats as well. Without an announcement, the government has now asked everyone to link their Permanent Account Number (Pan) with Aadhaar, for income tax returns. There is no doubt that Aadhaar will become compulsory and beneficial for several transactions in the coming years.”

 

Today, 26th July 2017 Gulf News have come out with a totally contradictory version of it:

‘NRIs not eligible for Aadhaar ID card’

http://gulfnews.com/news/asia/india/nris-not-eligible-for-aadhaar-id-card-1.2064508

Published: 14:32 July 26, 2017

Binsal Abdul Kader, Senior Reporter

aadhar gn

If banks, or any Indian institutions, demand that Non-Resident Indians (NRIs) produce Aadhaar for official transactions, simply inform them that NRIs are not eligible for the identity card issued to residents of India, a top Indian official told Gulf News on Tuesday.

“Just tell them that we [NRIs] are not eligible for Aadhaar, therefore, don’t force us to produce it,” Dr Ajay Bhushan Pandey, CEO, Unique Identification Authority of India (UIDAI), said in a telephone interview from New Delhi.

 

 

 

 

 

Whether to apply for an Aadhaar, the thought has now become aa dar (upcoming fear) for expatriates here.

Who to follow and what to do is very important and appreciate responsible newspapers should do necessary homework before publishing such important formation of high importance.

Appreciate to have a clarification from the Indian Embassy authorities on which of these reports are to be followed by all.

Ramesh Menon, Abu Dhabi

26th July 2017

 

 

 

ഗുരു പൂർണിമ പ്രണാമം – Late Korambu Subramanian Nampoothiri

Posted on

ഗുരു പൂർണിമ പ്രണാമം

19732214_10154701196816088_8729928711736183274_n

എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും ഗുരു എന്നും മനസ്സിൽ മുൻപിൽ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവണം എന്നാണു എന്റെ വിശ്വാസ്സം. കാലം കഴിയും തോറും, വിദ്യ അവിദ്യകളും ഗുരുക്കന്മാരും കൂടെ കൂടി കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. ആരെയും മറക്കുവാനോ ഒഴിവാക്കുവാനോ പറ്റുകയില്ല. എന്നാൽ എന്നും ഒരു പടി മുന്നിൽ നിറുത്തി മനസ്സ് കൊണ്ട് കാലു തൊട്ടു വന്ദിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. പരേതനായ കൊരമ്പ്‌ സുബ്രമണ്യൻ നമ്പൂതിരി. എന്റെ മൃദംഗം മാസ്റ്റർ.

70 കളിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കൂടെ ഒഴിച്ച് കൂടാനാവാത്ത ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു മൃദംഗം അഭ്യാസം. ആ കാലത്തു ഇന്നത്തെ പോലെ കല അഭ്യാസം വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല.എന്നെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ വീട്ടിൽ ആഴ്ചയിൽ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്പൂതിരിക്ക് ഫീസ് ചെറിയ ഒരു തുക മാത്രം. അത് പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്റെ സഹോദരിയെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നിരുന്ന സീത ടീച്ചർക്കും. മാസം 5 രൂപയോ 10 രൂപയോ മാത്രം ഫീസ്. ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസ്സം വീട്ടിൽ താമസിച്ചു പഠിപ്പിക്കും.

മാഷാണെങ്കിൽ പെരുവനം അമ്പലത്തിലെ ശാന്തി പണി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കുറെ വഴി നടന്നും കുറച്ചു വഴി ബസിലും ആയിരുന്നു അന്ന് വീട്ടിലേക്കു വന്നു കൊണ്ടിരുന്നത്. കൂടെ ഒരു സഞ്ചിയും കാണും. ഷർട്ട് ഇടാറില്ല.

കാലം കടന്നു പോയി ശിഷ്യർ കൂടിയപ്പോൾ ക്ലാസ് നടയിലുള്ള പ്രൊഫസർ മീനാക്ഷി തമ്പാന്റെ വീട്ടിലായി. എനിക്കും സൗകര്യം. സൈക്കിൾ എടുത്തു കറങ്ങാൻ ഒരു ചാൻസ് കൂടി. അന്ന് മാസ്റ്ററുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഉള്ളതിൽ നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയും മൃദംഗവും ഉണ്ണിയുടേതായിരുന്നു. വേറെയും മിടുക്കരായ ശിഷ്യന്മാർ മാസ്റ്റർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു.ഒരു കൂടൽമാണിക്യം ഉത്സവ കാലത്തു അരങ്ങേറ്റവും നടത്തി.

തന്റെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും കൂട്ടി മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ മൃദംഗ മേള പിൽക്കാലത്തു വളരെയധികം പ്രസിദ്ധി നേടി ഒരു പാട് ഉത്സവങ്ങളിലും അമ്പലങ്ങളിലും കൊട്ടിക്കയറി.
ഇന്നും ഏതു വാദ്യമോ വിദ്യയോ കൈ വെക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ ശിരസ്സാ നമിച്ചു പോകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ എളിമയെയും കർത്തവ്യ നിരതയെയും.

എന്നത്തേയും പോലെ ഇന്നും മനസ്സാ പ്രണമിക്കുന്നു എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരെയും. ഒരു പടി മുന്നിൽ നമ്പൂതിരിയും ഉണ്ട്.

Challenges are to be won over – meet Johny

Posted on

Challenges are to be won over – meet Johny, a Kerala state lottery ticket seller

I met him for the first time during my visit to my hometown Irinjalakuda in January. His cautious strides and pleasing smile to those who interacted with him attracted my attention. I thought let me speak to him and in the process get to know more about him.

He lost his vision at a young age due to measles. However, he didn’t subdue to the fate. He grew up and then took up the job of selling Kerala State Lottery tickets. A few kilometers away from Irinjalakuda down, he walks every day and visits most of its parts and sell the lottery tickets to his regular customers as well as new ones.
Identifying the Indian currency notes is not easy, especially with rumors of fake currencies in circulation. Added to it, the monetization program brought in some new currencies too.
However, that did not deter Johny (Johny chettan – brother) as all call him from identifying him. A few minutes with him during that time and the discussions I captured with my camera and presenting to you here shows how he identifies the different types of currency notes.
That was in January. Months passed and during my recent visit, while driving through the crowded marketplace of Irinjalakuda town, I saw him walking cautiously. It was raining too and the street was crowded with trucks and light motor vehicles bringing goods to the market.
I stopped my car and called him. He came to me and as soon as I talked to him, he realized me and even remembered my name.
This time too, I gave different notes and he issued the ticket and returned back exact change.
Rather than taking a trial of my luck to win a lottery, I felt satisfied by helping a person with special skills to survive in this world on his own. He is an example for all those who cry out saying that there is no work and beg for help.
Whenever possible, if you meet him or others like him, do not hesitate to offer a helping hand. Not free offer – take a ticket from him. You never know – it may be your winning chance!.

Mind Speaks – Be there with a word at the RIGHT time. Will you?

Posted on

Today is the day for cricket. Posting an old blog post of mine, which I feel remain valid.

Mind Speaks – Be there with a word at the RIGHT time. Will you?

I haven’t come to the Mind Speaks section of my English blogs for some time. It is not that my mind was not speaking or stopped speaking. It is due to the fact that it was speaking too much elsewhere that it didn’t get an opportunity to pass by this side. It was wearing different language and tone caps and expressing it thoughts and moods without any holds as it arrived.

But since few days I have been thinking over about this particular topic which I am writing here today. It was after one of my Face Book friends Sri Ramachandran Vettikkat wrote on his wall about the death of a fellow blogger named Jonavan (Naveen George) from Kuwait. It was a tragic and untimely demise. But, what happened after that is “his story world-wide”. Suddenly his blog became a sensation for media and readers around. Commenting on this sad plight, Sri Ramachandran wrote about his unhappy feelings on actions of fellow human beings around. I am sure this particularly emphasise appreciation towards creativity. The state is such that, either he/she has to die in an accident or commit suicide. This is what he expressed. Either of them is tragic and deplorable for the development of arts, fields and culture. I agreed with him totally in my reply. Although it is a cruel remark, it is the actual case now. In fact, it is true for every budding artist or talent – people tend to ignore when creativity is submitted and do not even raise a thumbs up or down, or a sentence of criticism or appreciation. I hope this attitude will change, and sincerely wish to see it changed.

We have seen it several times, over and over. The other day, when I posted a photo of Kapil Dev in the photo sections, I got a query from one reader, whether I know him or not? Who do not know him? No, that is not the right answer. I was lucky enough to be with him at the VVIP Stand of Sheikh Zayed Cricket Stadium some months ago during the SAARC UAE Exchange Cricket Tournament. When thoroughly convinced that he was at ease without any crowd hanging around and in a relaxed mood to speak, I joined him for a cup of tea. We were watching the match as it progressed. Conversation progressed and somehow it came to the topic of that beautiful stadium which remained empty even during the finals. I slowly directed him to the topic of IPL and ICL and asked him why ICL did not get the much required boost where as IPL managed a huge success. His answer to me was an eye opener. He expressed to me that it was lack of interest from the sponsors and also attitude by a certain section of people in authority.

“Attitude” – even a man of Kapil Dev’s stature is subdued by this giant killer of creative harmony. It is a serious concern.

We all come from different walks of life, and walk past different routes and directions of it each day. During the same course, we come across several people and some remains within our mind for a longer time and some are easily forgotten. Certain actions by certain individuals will easily capture our admiration and then we follow them and certain others, they might have a slow start and we tend to ignore them totally.

It is time we think about how we could transform ourselves to a society that responds at the right time.

Each day brings out a joy of learning a thing new, irrespective of which side I get up, who double parks in front of my car, and who speeds and misses hitting my car while travelling between work and home. The world is growing in pace and volume and along with it the diverse culture and style.

Even during the holy month of Ramadan, I witnessed women dressing scantly, people smoking discreetly, which a few years down the lane I could have never even imagined or seen. Several times I did ask myself, why public has a tendency to violate rules and values when they clearly know that these are not to be violated during this period to give respect to the religion and numerous people who follow it. May be I will be labelled crazy, if I discuss such things frequently. But, how can I resist expressing myself. No, never, I will never keep my thoughts within.

In my own personal experience to promote creativity without any commercial gains bearing solely the flag of TALENT SHARE, I have received support from several unknown sources. Faces whom I have never met, or even never personally communicated and have come forward and expressed their share of experience related with it.

The idea behind this came to me as a spark. It happened on one evening, when a small child of 7 years old was brought to my home for assistance to develop an attitude for mathematics. A casual talk with the child and his parent made me realize the brilliance of this little boy who is being really put into test by his parents. Children these days are being forced upon to learn several talents at a younger age whether or not they are interested or have an affinity for them. Because, parents, or a relative or a friends child, or someone else is learning them and doing well, it becomes a necessity for many children to follow suite. Talks with several parents on the way across this program I realised that many are not aware of what their child has naturally in him. Where is the time? Or, I have not seen him doing this or that? These were the answers about children from some of the parents. However, this was not the case with everyone. There are some who did find time to makes sure to sit with them, observe them, identify their liking and nurture them accordingly. I am with this group.

The influx of financial gains for participation in several talent shows have made it almost statutory for parents to teach their children with dance, music, or cricket. It is now almost a reality that you do not get to see anyone saying that oh, my child is good at painting or good at writing stories. Everything is in short from the childhood days. At the very young age which the child starts going to his play school and the tuition classes following it, he is given a mobile and there starts his membership in SMS (Short Minded Society) life style. Everything he sees and express is short. If this is the state now, I really wonder what it will be in a short time, when we will cease to see any stories, novels or poems? The electronic gaming devices have totally ruled out children from sharing their thought process to be expressed through their coloring or sketching medium.

It was all these thoughts and fears and also the liking for non-performing arts that made me work on such an initiative to identify and nurture those little ones who has it in them to take us to an entirely different world. It doesn’t mean that I don’t like performing arts and games. These days, I am excited like an expectant parent with a big belly in the good old days. I do not know whether there will be one healthy child, or many from this. As the traditional doctor with his experience carefully examines and declares that the patient has been well taken care during the various stages and child inside is showing a healthy movement, and declares to the parent, be confident, it is going to be a safe and successful delivery. I am sure you all will be keen to see the result too.

Birth obviously brings me to the topic of death. Recent times, I have gone through emotional stress due to the loss of a few close friends. Sometimes, we think, an accidental death is much easier than to have a painful and slow death. It is not the fear of dying, but the agony of seeing them suffering with pain and trauma. Aspects related to these deaths surfaced harsh realities in life. In both the cases, the people around them ignored them with timely assistance and support to their family. As the person on death bed was fighting with the pain, he was also suffering from added mental trauma of what will happen to his immediate family once the inevitable happens. No assistance from any side and the poor souls departed leaving several tasks incomplete. At this point arrives our social crusaders. Let me be positive here too. At least after the death, their eyes opened! May be they will see it from the heaven, if one such thing exists.

Heaven reminded me of speeding and hell. Due to several requirements, I have to travel between Abu Dhabi and Dubai several times during each week. Each drive through Abu Dhabi Dubai highway is becoming a come back to life and normalcy. Drivers are too erratic and every time, I miss an opportunity from being hit from the back or the side, I feel, these drivers do not love to live for self. I am extremely sure they do not love public to live safe too. This is definitely a dangerous world and too short, if people carry an attitude towards his fellow human being.

Let this remark by my friend be an eye opener to all of us. Let us all act with courage, conviction and courteousness to appreciate and criticise a right or wrong at the RIGHT time.

This world is unpredictable, our friends or even ourselves will not be there to cherish our applause if we don’t do it at the right time. It is time we think about how we could transform ourselves to a society that responds at the right time. Pass a smile; say a word of thanks whenever you have an opportunity. Show your presence and be there with a word at the RIGHT time. Will you?

Have a great day ahead,

Ramesh Menon

Originally posted on 14-10-2009….reposting on 18-06-2017