Talent Share

!!WINNERS ANNOUNCEMENT!! Photography Competition – Celebrate Vidhyarambham with TalentShare & Our Irinjalakuda

Posted on

vidhyarambham 18 Oct 2018 - winners_InPixio

ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ട്. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ ചിത്രങ്ങളും ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകമാണ്. കാരണം, ആ നിമിഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പിന്നീട് ഒരിക്കലും പുനര്ജീവിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആ ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഭാവം, ആ സമയത്തെ വെളിച്ചം, കാറ്റിന്റെ ഗതി, അങ്ങനെ പല സംഗതികൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ആ ചിത്രത്തിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും.

അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രത്തെയും, ചിത്രകാരനെയും, കഥാപാത്രങ്ങളെയും ആണ് ഈ മത്സരത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിജയിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

3 Rajeev Mullappillyപക്ഷേ… ആ ചിത്രം പകർത്തിയതാരാണെന്നോ, ആ ചിത്രത്തിൽ ഉള്ളവർ ആരാണെന്നോ, ആ ചിത്രം ഈ വിദ്യാരംഭ ദിവസ്സം നമ്മുക്കായി പങ്കു വച്ച രാജീവേട്ടന് അറിയില്ല… അവർ – ചിത്രത്തിൽ ഉള്ളവർ , ചിത്രം എടുത്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്നിവർ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക..

വിദ്യാധനം സർവ്വധനാൽ പ്രധാനം എന്നാണല്ലോ പറയുക.

അപ്പോൾ വിജയികൾക്കായി ഞങ്ങൾ ഒരു സുവർണ അവസ്സരം കൂടി നൽകുന്നു. അടുത്ത മാസം “നമ്മുടെ ഇരിങ്ങാലക്കുട” കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പുസ്തക വിതരണത്തിന്റെ ഉത്ഘാടന ചടങ്ങിൽ വിശിഷ്ടാധിതികളുമായി ഒത്തു ചേർന്ന്, റോഡ് സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ കുറിപ്പ് പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രഥമ വിതരണം, നമ്മുടെ ഈ മത്സരത്തിലെ ഫോട്ടോയിൽ ഉള്ള കുട്ടികൾ, സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കായി നടത്തുന്നതായിരിക്കും.

റോഡ് സുരക്ഷയുടെ വിദ്യാരംഭം കൂടി അവരുടെ മനസ്സുകളിലും ജീവിതത്തിലും കുറിക്കാൻ ഉള്ള അവസ്സരം ആവട്ടെ ആ ചടങ്ങു്.

ആ ചടങ്ങിനെപറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അടുത്ത് തന്നെ അറിയിക്കുന്നതാണ്.

4 Abhilash Pudukad.jpg

രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയ ചിത്രം പങ്കു വച്ചതു: അഭിലാഷ് പുതുക്കാട്, അബു ദാബി.

1 Sarath Pothani.jpg

മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ചിത്രം പങ്കു വച്ചതു: ശരത് പോത്താനി.

ഈ മൂന്ന് പേർക്കും വിജയാശംസകൾ നേർന്നുകൊള്ളുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സമ്മാനദാനം മേല്പറഞ്ഞ പരിപാടിയോടൊപ്പം നൽകുന്നതായിരിക്കും എന്നറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

എല്ലാവർക്കും നന്മ നേർന്നു കൊണ്ട് , “നമ്മുടെ ഇരിങ്ങാലക്കുട” ക്കു വേണ്ടി രമേശ് മേനോൻ

World Cerebral Palsy Day – 6 October

Posted on

Today is World Cerebral Palsy Day.. Attaching a video of little Meenu, from Sharjah enjoying the Panchari Melam by Padmashree Peruvanam Kuttan Marar… His music is divine and enthralls millions.. but it becomes Extra Special when I get to see it captivates children like her.. The video was presented to me by her mother Reshmi Binu.#TalentShare takes this opportunity to wish, Meenu and millons of other special children on this day.

TALENT SHARE turns 10!

Posted on Updated on

Talent Share 10th anniversary_InPixio

http://talentshare.blogspot.com/ and http://team1talentshare.blogspot.com/ is an initiative I started on 6th October 2008.

What a surprise! Incidentally, it’s the 10th anniversary day of it today.

Talent Share is a creative concept with the motto “A Talent or Knowledge Within You Is To Be Shared”.  It is because I strongly believe, if you do not share your talent or knowledge, it will die with you, whereas if you pass it on, you will remain immortal.

It was created to promote non-performing talent among children, especially, those with painting, sketching, poetry writing, story writing etc. I felt that those children with musical abilities or dancing skills always stole the limelight at school and public programmes whereas those who excelled in other areas remained sidelined.

I encouraged parents to request their children to draw, write and then present to me their creative skills as jpeg files and/or record their children performing on musical instruments and send to me the clippings and then posted them on this blog giving them individual page link.

It took time to convince them, but then, it was accepted wholeheartedly and at some point of time, membership of TalentShare Facebook page went above 600 participating children.

It was an answer to those parents who found it difficult to manage time for children, taking them to dedicated training institutes or gurus for developing their skills. A group of us guided them, encouraged both the parents and children to devote a few minutes per week for developing their innate talent. The result was amazing!.

We held competitions monthly and gave prizes to all the participating kids, without selecting them as first, second, third prize winners.  Students from schools in all over UAE and even from India, Singapore, Qatar, Bahrain, and Australia participated in the activities.

As days evolved, several other options and opportunities came to children, many of them copying this concept without imbibing its actual intentions. I still continue to promote any such talent whenever I identify them, through a dedicated FB group for Talent Share.

( https://www.facebook.com/groups/Team1TalentShare/ )

At the time Talent Share celebrates its 10th anniversary, I wish to remember and thank all the children who participated in the initial days and made it a success. I also thank Ms. Seema Shetty, of NMC group, who was confident enough to support me with gifts for many monthly competitions.

I also thank Vijayettan, Godfrey Antony,  Shaji Vallikkattiri, RJ Charu of 89.7 Hum FM and many parents from Abu Dhabi, Dubai and Sharjah  for encouraging me to come out each time with new creative activities, some of them still remain unmatched. Sincere thanks to also my family for supporting all my creative pursuits.

If you identify a person who has a talent or knowledge skills that you believe should get promoted, please do not think for even a fraction of a second. Now you know where to present his skills. #TalentShare.

To know more, you may contact me on rameshmenonabudhabi@gmail.com

Once again, sincere thanks for your continued support.

Ramesh Menon, Abu Dhabi

6th October 2018

VOICE OF TISS – Vol-2 Dt 19 September 2018

Posted on Updated on

Presenting to you VOICE OF TISS – Vol-2 Dt 19 September 2018.


Inviting you all to listen to it in full, as it is an attempt by a group of children with special abilities.

I am extremely happy to say that, if I had offered the same opportunity to children with abilities, they would have ignored me and maybe even ridiculed me. These children are from a close-knit family named “Team India Special Smiles” under the umbrella of Indian Association Sharjah.

The children are encouraged to read out one or two headings from the newspapers and their siblings join in to complete the news with an additional two or three lines, while their parent record it. They then send the recording to me by WhatsApp and making my job simple, as simple as you can see, to listen to them, enjoy them and compile this news clippings into a one good audible audio/video format. Excuse them, or excuse all the team involved for any shortcomings.

As I believe strongly on my concept, Talent Share – A Talent or Knowledge Within You is to be Shared, they too have stepped in and proved, “Yes, We Can and Of Course, We Will”.

In case you wish to assist TISS in any way, you may contact them on teamindia1729@gmail.com.

Ramesh Menon, Abu Dhabi
@rameshmenonauh
rameshmenonabudhabi@gmail.com
19 September 2018

Team India Special Smiles

I also take this opportunity to thank Rajeev Saparya for creating the title music for Voice of TISS.
Talentshare

Team India Special Smiles (TISS) children create history

Posted on

0.jpg

A first of it’s kind whatsapp news reading initiative was launched at 1:53 am on Friday, 8th September 2018.

Team India Special Smiles (TISS) is a volunteer based non-profit organisation in INDIA for Special Needs individuals and families.

An idea that came to my mind while doing a truly divine session for the children of TISS, relayed to them and whole-heartedly accepted and implemented with true devotion and dedication. I know, and I know you all know the effort that they took to produce this first edition of this news reading program, titled “Voice of TISS” is extra special.

As part of the program plan, children who are able to read and speak are encouraged to read out the headlines from daily newspapers and their parents will record them and send to me by whatsapp. My role is to compile them and continuously encourage them with guidance at difference stages of this production.

You won’t believe on day one itself, 4 children volunteered and took the challenge. To start with 3 of them created the news on their own about their dream school, that has been approved recently. The topic was selected by these children and their parents. So, you can imagine how closely and fast they took this initiative to their heart. 4th reader talked about the Sharjah Book Fair. They even selected the theme music, and provided me the famous DD music with the first part of the news!.

The art of reading books, newspaper and reading it loud is very important. This is becoming a forgotten art among children who are abled. Here is a group who are divinely abled showing it to the world, “Yes, We Can and Of Course, We Will”.

My sincere congratulations to the children, their parents, the office bearers of TISS and Indian Association Sharjah for supporting these blessed children.

The audio and video of this news reading will be available on Sound Cloud, Youtube, Facebook, LinkedIn and Twitter. You are welcome to encourage them with your positive comments and guidance.

Due to limited resources available with me right now, the first few editions will be done with minimum video and photos. However, as we progress, you can be assured to watch a full fledge news reading broadcast from these children. I am optimistic about it.

Looking forward,

Ramesh Menon, Abu Dhabi

8th September 2018

#TISS #TalentShare – A Talent or Knowledge Within You Is To Be Shared

Video link on Youtube: https://youtu.be/IS_41cS597E

Kindness of a different genre by ADIS students

Posted on Updated on

ADIS Students at Spirit of Giving event 2018 -1
ADIS students at the Spirit of Giving Charity Event organised during the holy month of Ramadan

I always love to encourage children and use my blogging activity named Talent Share with the motto “A Talent or Knowledge Within You Is To Be Shared” for it. It is rare that I ignore such an opportunity when I get to know or notice.

During the final days of Ramadan a group of final grade boys from Abu Dhabi Indian School (ADIS) Muroor approached me and told me about their Principal Mr. Neeraj Bhargava’s captivating words: “An effort made for the happiness of others lifts us above ourselves.”  A simple statement, but it echoed in their mind repeatedly and lead to a brainstorming session to what became the first of its kind by the school during the holy month.

Everything fell into place quickly for the student-teacher led initiative of collecting contributions to buy a thermal flask, fruits and dates for 500 laborers residing in a camp at Mussaffah.

Approximately 5000 students from Grade 3 to 12 participated wholeheartedly in this initiative. Each one of them enacted with a strong sense of respect, value and care to share.

On the evening of 11th June, the children set off with the items in their school buses accompanied by the staff to meet just before Iftar, the unsung heroes. It was a great feeling for the students who participated in this “Spirit of Giving”, charity event organized by ADIS.

“It started off as an idea to give back something small to those who give us silently so much. A week later we were filling the stomachs and setting smiles in many people”, said Ahmed Hashim, Grade 12 and Head Boy of Abu Dhabi Indian School.

Accepting the gifts and seeing the joy which radiated from the laborers made the students realize the infinite value of those simple but by now immensely precious items of love shared.

Participating in such an event for the first time, Aditya Mani, Grade 11 said, “It was a mixed feeling. On one hand, we could experience how they lived their daily life and on the other hand we could see the joy on their eyes. At the end of the day it’s not about what you have or what you’ve accomplished. It’s all about who’s spirit you’ve lifted up, who you’ve made feel better. It’s about what you’ve given back.”

Continuing with his ever smiling expression, which was double this time he said, one of the recipient, who received our token of affection said to us “more than the food items, the gesture of giving us a flask brought memories of our families back home. We will take it back home as it will be more useful to our elderly parents”.

His classmate Umang Bhandari, Grade 11 said “We all learnt about how lucky we are. Seeing their happiness, gave us a joyous feeling that we felt couldn’t be fetched from any other materialistic actions. The happiness I saw in their eyes made me experience something inexpressible. It inspires me now to do something even better for them. After all, a human is a human who lives for other humans”.

Elachezhiyan Kavyan, Grade 8 concurred, “This was an amazing opportunity as I wanted to serve people and experienced it first time. Something new. How people live, not like us! Happy to see them. If there is any such activities in future, I will definitely participate”.

Commenting on the students initiatives, Mr. Bhargava concluded “Our school is a large mix of diverse culture in Abu Dhabi and prides itself not only on academic success, but also on creating school ethos which connects community at its heart. We actively encourage all students to get involved in charitable activities locally and internationally. Although our starting point was altruistic, we’ve found that by giving something to others we’re reaping rich rewards as a school of relevance. Specially, this is the Year of Zayed and the students touched base with his values and sure to inspire and contribute humanitarianly more next time.

Photos by Mohammed Adnan and Ahmed Razak (Grade XI).

Best wishes to the entire team and I am sure that this will be an inspiration for the student community of Abu Dhabi Indian School to continue with sustained interest and effort to serve the community around.

Ramesh Menon, Abu Dhabi

@rameshmenonauh/ rameshmenonabudhabi@gmail.com

When the fingers speaks!

Posted on Updated on

A tribute to my guru late Korambu Subramanian Nampoothiri.

A comment on one of my earlier post about him prompted me to sit down and record this video.

I was lucky to learn mridangam from him during my childhood days. He used to come home all the way from Peruvanam temple, approximately 15 kms away from my home, after finishing his temple duties. Half way walking and half way by bus, to save money for taking care of his family with his meagre income from the temple. The fees that time was somewhere very very small (if I remember correctly Rs. 10/-). There was no greed or instinctive approach to get the students to the so-called mainstream limelight by way of arrangettam within 1 or two months of learning during those days.

Again, if I remember correctly, a group of students including me, did our arrangettam during Koodalmanikyam Temple Festival after several months or years of training. I still remember the songs and my stage fear during that day in front of the large audience. His humble and simple presence sitting in front of us encouraging us not to miss even a single beat.

Again, if remember correctly, Uma was singing and then Rajesh, Ranjith and other stalwarts amongst us joining the group. The small start that day then slowly transformed to a bigger and better version and became the first of its kind in percussion history, named as “Mridangamela”, which is now being diligently presented each year at Koodalmanikyam temple festival by his children with students who are learning directly as well as through online.

I am really worried about the parents these days who force and influence different channels to get their children to play musical instruments or get on to stage with a short stint of direct training or alarmingly even with online training!.

Relax, they are children and let them practice and play on and on… Daily practice is very important. And do not expose them until they are well versed and get the full go-ahead from their gurus.

Again, I am also worried about the gurus who give consent to children performing within a short time period of training…If you do that you are doing injustice and spoiling a genuine talent.

My pranams to my guru late Korambu Subramanian Nampoothiri.as I present this practice session of today. Nothing special, just played and recorded what came into my mind. No mathematics, physics or whatever involved….purely divine presentation to him and also to my divine guru Sri Sathya Sai Baba.

Yes, it is also very important to have a good musical system and also great support from the person behind the sound console for the success of a musical presentation. There should be also strict discipline among those accompanying artists to play within the framework and guidelines.

My humble pranams to all my manasa gurus, to whom I listen and observe online as well as through phone or other channels and whenever possible directly and learn various tips and tricks from them.

Each day, yes I practice every day, in front of him and my only prayer to him is bhagavan – when I play, please be with me and let you play through my fingers and not to miss even one beat. Hence the name for this video : When the Fingers Speaks”. Sri Gurubhyo Namah and Om Sri Sairam.

Once again, this is just a practice session and have not followed any strict patterns or guidelines.

 

Be part of a drinking water project

Posted on

Drinking water project for birds

Summer activity for children (and adults)

It is summer time and here is an interesting project for all.

  • Take your used water bottles (preferably 5L bottles).
  • Modify it for attaching to the date palm trees within the city as shown in the photo.
  • Identify a suitable palm tree near your place.
  • Half fill it once daily (either early morning or evening) with normal tap water.
  • Continue to do it. Encourage others to follow too.

Done and you will be thanked by 100s of birds during this summer!

It was during one of my cycling trips that I noticed this innovative approach by someone. Thought, it should be promoted. Congratulations to all those who take part in this social cause.

#ClicksandWrites
#rameshmenonabudhabi
#PassionatePhotographers
#drinkingwater 
#birds

Talent Share – call for participation

Posted on Updated on

Talent Share Campaign May 2017

Talent  Share,  www.team1talentshare.blogspot.com a blog initiative, started on 6th October 2008, to promote creative activities is slowly moving towards its 10th Year of virtual presence.

The objective of Talent Share is to promote performing and non-performing talent of all type. The motto explains itself clearly “A Talent or Knowledge within you has to be SHARED”. Otherwise, it will die along with you.

Initial focus was young children and encourage them to draw, paint, write poems, short stories etc. and share them to me through email and then polish them and post them online, giving each individual participant a dedicated web page link.

As silent or as aloud, through Team 1 blogs, various initiatives were made all these years and I am proud to say that till this date, we have witnessed creative contributions from 57 talented artists of different age. It is also a very happy moment to inform you that 18 schools from various parts of the world including UAE and reaching as far as Doha, Kuwait, and various parts of India participated with interest in showcasing their creativity through www.team1alentshare.blogspot.com. All these activities flourished when the usage of web was just beginning, especially Facebook as a connecting social media. Now things have changed with FB, WhatsApp and other social media group active and online interaction opportunities.

It was not the case during those days and not easy too. In order to create interest and sustain the participation, periodically all the participating children were complemented with gifts and certificates. I would like to say a special word of thanks to Ms. Seema Shetty of NMC group for gifts offered and Charu and team of 89.1 Radio 4 FM for their support of free publicity during the first online competition ever held during 2008. It was sheer guts by them to support a totally unknown concept by an unknown personality venturing with the motto “A talent or knowledge within you is to be shared”.

Yes, I believe in what I say, and www.team1talentshare.blogspot.com is an example of it. True. What is the benefit of knowledge or a talent if it remains within us? Imagine how it spread from one person to another to many, if it is shared. The beauty, the enjoyment and the thrill of sharing, it has to be enjoyed. Like a child who keeps the chocolate in his pocket without sharing it with his friends on a hot sunny day, your knowledge or talent, hidden and kept aside for your own enjoyment will melt down finally without benefiting you even.

This is a serious and sincere effort and so far being undertaken solely and I take this opportunity to invite more participation from arts and crafts teachers and those who are interested to volunteer in sharing their valuable talent to come forward and be a part of Talent Share activities. All those who are interested to promote creative talent of children to the forefront through Talent Share blog and social media group and its activities to undertake the following responsible roles are welcome to contact me:
– To promote its activities
– Encourage the participants
– Give guidance and communicate with the participants
– Participate in admin roles.

God bless all those creative talents who contributed silently and please pray for their continued interest in participating and promoting creativity which has no special forms in this world of excellence.

You are welcome to add members to this group. Look forward to your support. Share this initiative with those interested. Ask them to join and participate.

 

TALENT SHARE - CLUB relaunch 10052017

I humbly dedicate this initiative to #YearOfGiving.

Sincere regards,
Ramesh Menon
Talentshare2016@gmail.com

Click here to join the group: Talent Share group on FB

Tabalatronics 2016 with Subhash Dhunoochand

Posted on

A long overdue post. Tabalatronics 2016 held on 30th September 2016 with Subhash Dhunoohchand organised by Alliance Francaise Abu Dhabi. Thank you to Subhash Dhunoohchand, Nino Carnino, Solange Carnino, Sultan Al Hajji, @Total and Alliance Francaise Abu Dhabi.