Vote for the right candidates – Kerala Assembly Elections 2021

Posted on

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തു …. സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തീരുമാനം ആയി വരുന്നു. ആരൊക്കെ അവരുടെ പ്രകടന പത്രികയിലെങ്കിലും താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തും:

  • ഇരിഞ്ഞാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ സമഗ്രമായ ഒരു റോഡ് സുരക്ഷാ അവബോധന പദ്ധതി
  • വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയുടെ ഇടയിൽ വർധിച്ചു വരുന്ന ലഹരി ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉള്ള നടപടികൾ
  • പ്രവാസി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ… പ്രവാസികൾ അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ അല്ല – അവർ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ – ഉള്ള ചോരയും നീരും – കുടുംബത്തിനും കൂട്ടുകാർക്കും വേണ്ടി – ഒരു മടിയും കൂടാതെ ചിലവിടുന്ന… വയസ്സുകാലത്തു നാട്ടിൽ സമാധാനത്തോടെയും സുരക്ഷയുടെയും ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉള്ള ഒരു കൂട്ടരാണ്.

ഇങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും പ്രാവർത്തികാമാക്കാൻ ധൈര്യവും സമയവും ഉള്ളവർക്ക്‌ എന്റെ കട്ട സപ്പോർട്ട്.

ആരൊക്കെ ഉണ്ട് കൂട്ടിനു..? നമ്മുടെ ഓരോ വോട്ടും വിലയേറിയതാണ്? അത് ശരിയായി വിനിയോഗിക്കുക..

Safe Cycling – a time to Retrospect

Posted on Updated on


#SafeCycling
#InAbuDhabi At times, when I look at the #shadow, it resembles and reminds the distance and days we covered in our life. #solo#ride is a very good way to recount the good and bad days!
#staysafeeveryone#ridesafe#WearHelmet#passionatephotographers#TalentShare

Explore Abu Dhabi

Safe Cycling In Abu Dhabi – Explore Abu Dhabi Restaurants

Posted on

#Stressed…. #Tired…. #NotToWorry The city has many small Indian restaurants that serve delicious snacks along with hot tea. Try it out with #SafeCycling#inabudhabi#afterwork on a #sunday#evening
#exploreabudhabi#hamdanstreet
#indianrestaurant#Ikkas
Welcome to follow #TalentShare

Safe Cycling In AbuDhabi on a Thursday evening

Posted on Updated on

#SafeCycling#InAbuDhabi on a #Thursday#evening
#keralasocialcenterabudhabi – normally on a Thursday evening this used to be the happening place! But now!
We all look forward to the good old days.
#staysafe#committowin#WearMasks
#ridesafely#wearhelmet

How Do You See Me?! – International Women’s Day 2021 wishes..

Posted on Updated on

It’s International Women’s Day 2021. First of all let me congratulate and wish all my friends, irrespective of women or men on this special day.

Indeed, every day is a special day for all of us. The year that was – 2020! did test several of us. We boasted, we were physically, mentally, emotionally and financially strong. Did we? Yes! But, Are we? No!

Imagine, the same situation that several other less privileged had to go through these months since the same time in March last year.

It is they who, we have to encourage and congratulate. Specially, if they are Special and Divine!. It is to them, the young and determined, that we look forward to. Future awaits them and all those who support them.

I take this opportunity on this special day, I wish to share a special video produced by my colleague Fernando Garcia with his kids.

Take a few minutes, watch it and encourage them with your positive comments and congratulations.

Dear Fernando, the objective of the section on my blog #TalentShare A Talent or Knowledge Within You Is To Be Shared really fulfilled today by sharing this masterpiece.

For all my regular readers, this opportunity to come back here reminds me that I have not been regular here!. I noticed, I am a bit a lazy and take the easy way of posting my thoughts on Facebook or Instagram and runaway. Will clear the backlogs.

Indeed, every day is a special day for all of us. The year that was – 2020! did test several of us. We boasted, we were physically, mentally, emotionally and financially strong. Did we? Yes! But, Are we? No!

Imagine, the same situation that several other less privileged had to go through these months since the same time in March last year.

It is they who, we have to encourage and congratulate. Specially, if they are Special and Divine!. It is to them, the young and determined, that we look forward to. Future awaits them and all those who support them.

I take this opportunity on this special day to share a special video produced by my colleague Fernando Garcia with his kids.

Take a few minutes, watch it and encourage them with your positive comments and congratulations.

Dear Fernando, the objective of the section on my blog #TalentShare – A Talent or Knowledge Within You Is To Be Shared really fulfilled today by sharing this masterpiece.

For all my regular readers, this opportunity to come back here reminds me that I have not been regular here!. I noticed, I am a bit a lazy and take the easy way of posting my thoughts on Facebook or Instagram and runaway. Will clear the backlogs.

After watching the video, I thought about sharing it instantly. I had two options, wait till 23 March or post it today 8th March – the International Women’s Day. I decided to go with what my mind said. Because, definitely they are the Women and the Future Awaits Them!. I am sure you will agree with me.

Please do share the video as Fernando family is planning to come out with a French and Spanish version. Stay tuned.

ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനയാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

Posted on

ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനയാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്:

കൊറോണ പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം ഉള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടു വേണം നിങ്ങൾക്ക് വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ.

അറൈവ് ആകുന്ന സമയം മുതൽ പല പല ഘട്ടങ്ങളിലാണ് നടപടികൾ.

ആദ്യം എത്തുന്ന മെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ ബോർഡിംങ്ങ് പാസ്സ് സീൽ ചെയ്യിക്കേണ്ടതുംസെൽഫ് ഡിക്ളറേഷൻ ഫോം കാണിക്കേണ്ടതുമാണ്.

തുടർന്ന് മാത്രമാണ് എമിഗ്രേഷൻഇവിടെയാകട്ടെ പ്രധാനമായും 2 കാര്യങ്ങളാണ് പുതിയതായി ഉള്ളത്.

വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിച്ച സെൽഫ് ഡിക്ളറേഷൻ ഫോം ഒരു കോപ്പി ഇവിടെ നൽകണം.

കൂടാതെ യാത്രക്കാരൻ്റെ താമസ വിവരങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി സിസ്റ്റത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും ഉണ്ട്ഇതിനാണ് ഏറ്റവും സമയം എടുക്കുന്നത്.

എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ യാത്രക്കാർക്ക് Air Suvidha എന്ന ആപ്പിൽ മുൻകൂർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.(ഇത് മാൻഡേറ്ററി ആണ് )എന്നാൽ ഇത് ഓൺലൈൻ ചെയ്യാത്തവരുടെ വിവരങ്ങൾ എമിഗ്രേഷനിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റേണ്ടതായി വരുന്നു.

അതുമൂലം ക്യൂവിൻ്റെ നീളം കൂടുകയുംയാത്രക്കാർക്ക് സമയം നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇതിലെല്ലാമുപരി ആയിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ അടിച്ചു കയറ്റേണ്ടി വരുന്ന എമിഗ്രേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജോലി ഭാരവുംയാത്രക്കാർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന കാത്തുനിൽപ്പും ഏറെയാണ്.

ഇതിനു ശേഷം ലഗേജ് എടുത്ത് മെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ക്ളിയറൻസ് കഴിഞ്ഞേ പുറത്ത് ഇറങ്ങാനാവൂ.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽസമയം ലാഭിയ്ക്കണമെങ്കിൽ എയർ സുവിധയിൽ ഓൺലൈൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് സാരം


https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration

Kindly share to all passengers who are traveling from abroad to India to avoid or reduce long queues at Immigration counters in the respective arrival destinations in India.

Daily Passionate Photography Thoughts – Follow a Spider

Posted on

If ever you are in a countryside and if you have time and opportunity, watch out for spider’s web. Stay close and observe, how it weaves the web. And if you have more patience, once it is done, you may get to see also, how it retract the whole web, a work of probably 1, 2 or more hours, in few minutes…

Daily Passionate Photography Thoughts – Memories from Kerala

Posted on Updated on

A visit to home is always an opportunity to explore nature at its best through my lenses. No idea, when I will get a chance next!.

Walking in the sunlight

Posted on

Abu Dhabi is a beautifully planned city. As we move closer towards the 49th UAE National Day celebrations, let me try and walk take you through some of the historic and beautiful places #inabudhabi – my home away from home.

In this video, you will see the fountains situated at Abu Dhabi Municipality. It has been a place to be for residents since a long time. With dedicated tracks for walking and cycling and with a very good full Basketball court nearby, evenings are always busy with fitness freaks.