ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനയാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

Posted on

ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനയാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്:

കൊറോണ പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം ഉള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടു വേണം നിങ്ങൾക്ക് വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ.

അറൈവ് ആകുന്ന സമയം മുതൽ പല പല ഘട്ടങ്ങളിലാണ് നടപടികൾ.

ആദ്യം എത്തുന്ന മെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ ബോർഡിംങ്ങ് പാസ്സ് സീൽ ചെയ്യിക്കേണ്ടതുംസെൽഫ് ഡിക്ളറേഷൻ ഫോം കാണിക്കേണ്ടതുമാണ്.

തുടർന്ന് മാത്രമാണ് എമിഗ്രേഷൻഇവിടെയാകട്ടെ പ്രധാനമായും 2 കാര്യങ്ങളാണ് പുതിയതായി ഉള്ളത്.

വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിച്ച സെൽഫ് ഡിക്ളറേഷൻ ഫോം ഒരു കോപ്പി ഇവിടെ നൽകണം.

കൂടാതെ യാത്രക്കാരൻ്റെ താമസ വിവരങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി സിസ്റ്റത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും ഉണ്ട്ഇതിനാണ് ഏറ്റവും സമയം എടുക്കുന്നത്.

എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ യാത്രക്കാർക്ക് Air Suvidha എന്ന ആപ്പിൽ മുൻകൂർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.(ഇത് മാൻഡേറ്ററി ആണ് )എന്നാൽ ഇത് ഓൺലൈൻ ചെയ്യാത്തവരുടെ വിവരങ്ങൾ എമിഗ്രേഷനിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റേണ്ടതായി വരുന്നു.

അതുമൂലം ക്യൂവിൻ്റെ നീളം കൂടുകയുംയാത്രക്കാർക്ക് സമയം നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇതിലെല്ലാമുപരി ആയിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ അടിച്ചു കയറ്റേണ്ടി വരുന്ന എമിഗ്രേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജോലി ഭാരവുംയാത്രക്കാർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന കാത്തുനിൽപ്പും ഏറെയാണ്.

ഇതിനു ശേഷം ലഗേജ് എടുത്ത് മെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ക്ളിയറൻസ് കഴിഞ്ഞേ പുറത്ത് ഇറങ്ങാനാവൂ.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽസമയം ലാഭിയ്ക്കണമെങ്കിൽ എയർ സുവിധയിൽ ഓൺലൈൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് സാരം


https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration

Kindly share to all passengers who are traveling from abroad to India to avoid or reduce long queues at Immigration counters in the respective arrival destinations in India.

Daily Passionate Photography Thoughts – Follow a Spider

Posted on

If ever you are in a countryside and if you have time and opportunity, watch out for spider’s web. Stay close and observe, how it weaves the web. And if you have more patience, once it is done, you may get to see also, how it retract the whole web, a work of probably 1, 2 or more hours, in few minutes…

Daily Passionate Photography Thoughts – Memories from Kerala

Posted on Updated on

A visit to home is always an opportunity to explore nature at its best through my lenses. No idea, when I will get a chance next!.

Walking in the sunlight

Posted on

Abu Dhabi is a beautifully planned city. As we move closer towards the 49th UAE National Day celebrations, let me try and walk take you through some of the historic and beautiful places #inabudhabi – my home away from home.

In this video, you will see the fountains situated at Abu Dhabi Municipality. It has been a place to be for residents since a long time. With dedicated tracks for walking and cycling and with a very good full Basketball court nearby, evenings are always busy with fitness freaks.

A day at Al Wathba Wetland Reserves

Posted on

Al Wathba Wetland Reserve is the first area in the Emirate designated for protection by law and was declared a Ramsar site in 2013. 

The reserve is particularly known for its large population of Greater Flamingos – with as many as 4,000 living there during autumn and spring – but also hosts more than 250 species of birds, 37 plant species and a wide range of aquatic life. There are two self-guided walking trails (1.5 kms or 3 kms) for visitors to explore and a bird-watching hide to observe the flamingos.

Dedicated website: Al Wathba Wetland Reserves

The Cruise Boats are ready and waiting for you

Posted on Updated on

Tourism and in particular the cruise boat industry have been badly affected by the COVID-19 pandemic situation. In Kerala, several houseboats had to be kept moored and in safe condition. Slowly, they are coming back to business. In case, you have a plan to create an event, whether it is corporate or private, here is a contact. You can refer my name.

Greetings from BLUE JELLY CRUISES & RESORTS – The Ultra Luxury Houseboat & Resorts at Alleppey.

BLUE JELLY CRUISES & RESORTS PVT LTD is an ultra-luxury experiential travel company based in Alleppey, Kerala. Its flagship backwater carriers, THE BLUE JELLY ONYX and THE BLUE JELLY OPAL, embody the company’s spirit of delivering the most luxurious of experiences to the modern day traveller visiting Central Kerala.

E-mail: enquiry@bluejellycruises.com

Contact Number :- +9188053612,+917560994994

Houseboats have, for the last two decades, been the perfect companion to travellers craving a slice of Kerala’s rustic marvels. In fact, ever since these former rice-carrying barges were modified as vessels of leisure, Kerala’s backwaters have found a place on everyone’s travel bucket list. And now as global travellers seek the next stage in houseboat innovation, it’s time to welcome the only name in ultra-luxury houseboat tourism.

Blue Jelly Luxury Cruises proudly presents to you its range of ultra-luxury houseboats: ‘The Blue Jelly Onyx’ and ‘The Blue Jelly Opal’. With a third boat being readied to set sail by the end of this year, the Blue Jelly houseboats are the most luxurious vessels ever, to grace the world’s greatest water network.

Houseboats can be the most relaxing experience for any age of people. Each boat is draped with the finest of fittings, and showcases the best of boat craftsmanship. Broad, majestic and opulent in form, these royal water chariots have been designed to make you feel like the ‘King of the Backwaters’.

Website   :-    www.bluejellycruises.com

Blue Jelly Cruises – Experiences the Floating Palaces

ADNOC Abu Dhabi Marathon 2020 – Race Postponed

Posted on

2020 RACE POSTPONED

Join the ADNOC Abu Dhabi Marathon in 2021!

If you have not started training yet for the ADNOC Abu Dhabi Marathon, then do not worry because now you have some extra time to prepare. Our popular international road race has been postponed to 2021 in the interest of health and safety concerns for runners, spectators, volunteers, staff and the many partners and communities that support the event.

More information will be released in the upcoming weeks via the official website www.adnocabudhabimarathon.com  and social media channels. We hope to see you in 2021! #RunInAbuDhabi

Visit Azza art exhibition at World Art Dubai

Posted on Updated on

 The Art season is back!

The region’s largest affordable retail art fair returns this October with contemporary art from all over the world. The 6th edition of the World Art Dubai hosts an impressive collection of more than 3,000 artworks from renowned galleries and solo artists from over 30 countries starting from just $100 onwards.

I am proud to introduce my colleague, who will be showcasing her artwork at this prestigious art exhibition.

Azeizah Ahmed Al Hassani an Emirati Artist, Petroleum  Engineer at ADNOC and Total EP UAE Unconventional Gas companies., 2017-2019 rowing champion at Abu Dhabi sailing Club and Make Up Artist.

She is winner of the Sheikha Latifa bint Mohammed Al Maktoum Talent Award 2008, winner of the Abu Dhabi Art Festival for All Award 2015, and her artistic talent was adopted by sound artist Bill Fontana 2016 and more.

Talking to ClicksandWrites Azeizah said :

“Art is my first childhood friend. It is my inner energy where my creativity and space explode where I dream big and fulfill my dream by transferring my positive energy through every work of art.  

My dream is to lead my own interior design firm, youth talent center, my beauty salons and dive deep into the ocean of fashion.”

Welcome to visit Stand H23 and meet her in person to get a collectors item from her directly.

For more information about the exhibition visit Art Dubai site

#Art #wad2020 #worldartdubai #visitdubai #dubaiworldtradecentre

The beauty of Dates

Posted on

I am always fascinated by Date Palm trees and Dates in them. The beauty of joy of watching them is to be experienced. If not yet done, next time when you go for a walk, please do. Watch the leaves and fruits swinging in the gentle breeze. You will feel as if they are talking to you.

Participate and celebrate 74th Independence Day of India

Posted on Updated on

Celebrating 74th Independence Day – 15 August 2020 join the celebration by uploading your painting/video through social media.

#IndependenceDayofIndia2020 #AatmanirbharBharat #JaiHind @IndianDiplomacy @cgidubai
#TalentShare