Monsoon thoughts

Posted on

മഴയിൽ കുതിർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ മൈതാനവും…അവിടെ കളിച്ചു വളർന്ന കുട്ടിക്കാലവും എത്ര പേര് ഓർക്കുന്നു… പന്ത് കളിച്ചു, ചേറിൽ കുളിച്ചു വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയിരുന്നു ഒരു ബാല്യം… ഓര്മയുണ്ടെങ്കിൽ പങ്കു വയ്ക്കൂ

എന്റെ ഓർമയിൽ വരുന്ന പേരുകൾ….
Franson, Pradeep, Suraj, Nandakumar, Vincent, Nandan, Satheesh, ……………….many more (vayassayi……)19989421_10154714893261088_2737325647468188339_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s