Kanda Kumara Vadivela – Sai Bhajan by Rajashree Menon

Posted on Updated on

Kanda Kumara Vadivela – Sai Bhajan by Rajashree Menon
Tabala – Master Sayeesh / Harmonium – Prashanth /Chorus – Sathyam Abu Dhabi
Video and photo: by Ramesh Menon, taken during a recent visit to Palani.