#Talent Share

Sambho Sankara Samba Sadashiva – Sai Bhajan by Rajashree Menon

Posted on

Sambho Sankara Samba Sadashiva – Sai Bhajan by Rajashree Menon
on Mridangam – Ramesh Menon

Lyrics:
Shambho Shankara Samba Sadashiva
Hara Hara Shankara Bhola Mahesvara (Shambho Shankara…)
Ganga Jatadhara Natana Manohara
Partipurishvara Sai Shankara
Shiva Shiva Shiva Shiva Shivaya Namah Om
Hara Hara Hara Hara Haraya Namah Om