My thoughts – MALAYALA MANORAMA online – 12 March 2010 – Chinthakal (thoughts) – a short story in Malayalam

Posted on Updated on

My thoughts – MALAYALA MANORAMA online – 12 March 2010 – Chinthakal (thoughts) – a short story in Malayalam

To read it in original, please visit, Manorama Online

One thought on “My thoughts – MALAYALA MANORAMA online – 12 March 2010 – Chinthakal (thoughts) – a short story in Malayalam

    BALAJI K said:
    March 13, 2010 at 5:08 pm

    പെറ്റ അമ്മയെപ്പോലും ഒരു ഭാരമായി കരുതുന്ന മക്കള്‍ക്ക് ഇത് ഒരു പാഠമായിരിക്കട്ടെ ! വായിക്കുമ്പോള്‍ മനസ്സലിഞ്ഞു പോകുന്നു ! Thanks for sharing this Ramesh !

    –K.Balaji (Balettan,Bangalore)