ഒരു വിഷുക്കാലം കൂടി !

Posted on Updated on

ഇരിങ്ങാലക്കുട വളരുന്നു!!! അതെ നമ്മുടെ ഇരിങ്ങാലക്കുട വളരുന്നു!!! ഇനിയും സംശയമോ?
പുതിയ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകൾ , സിനിമ തിയറ്ററുകൾ – ഓരോന്നായി അങ്ങനെ വരുന്നു!.
വളരെ സന്തോഷം. അടുത്തവരവിൽ – ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പിംഗ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തിടുക്കത്തിൽ കഴിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ഇടം കൂടി നമുക്കായി തുറന്നു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു!.
കുറച്ചു മാറി ചിന്തിച്ചാൽ – മനസ്സ് കൊണ്ടും, ദൂരം കൊണ്ടും – നമ്മുടെ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ വളരെ നല്ല നിലയിൽ നടന്നിരുന്ന ഒരു കച്ചവട പാരമ്പര്യവും, പ്രതിവാര ചടങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നു. – “ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ  ചന്ത”.
എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും കാലത്തു നാല് മണിക്ക് മുൻപേ അങ്ങോട്ട് നിര നിരയായി നീങ്ങി കൊണ്ടിരുന്ന കാള വണ്ടികളെയും കർഷകരെയും ഓർമ്മ വരുന്നു. ഇന്ന് അതെല്ലാം ഓര്മ മാത്രം. അതിരാവിലെ പോകുന്ന ആ വണ്ടിക്കാളകളുടെ മണികിലുക്കവും, അടിയിൽ തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന റാന്തൽ വെളിച്ചത്തിന്റെയും ഓർമ്മകൾ കെട്ടടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ നിന്ന്.
അവിടെ പോയി വില പേശി വാങ്ങിക്കുന്ന ആ സുഖവും, ആ കർഷകരും കച്ചവടക്കാരുടെ നടത്തിയിരുന്ന വ്യക്തിപരമായ ഇടപാടുകളും  എങ്ങോ പോയിരിക്കുന്നു. കയ്യിൽ കരുതിയിരിക്കുന്ന ക്രത്യമായി കണക്കുള്ള  പണത്തിനു താഴെ, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വാങ്ങി വന്നിരുന്ന ആ വാണിഭ പ്രക്രിയ ഇന്നത്തെ തലമുറ വീണ്ടും അനുഭവിക്കണം. അവിടെ കൊണ്ട് പോയി കാർഷിക വിളകൾ കച്ചവടക്കാരും ലേലക്കാരും ആയി വിലപേശി വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ സുഖം അവർക്കു കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനും അനുഭവിക്കാനും പ്രാവർത്തികമാക്കാനും ഒരു അവസ്സരം നൽകേണ്ട കടമ നമുക്കില്ലേ!
ഇന്ന് ഇങ്ങനെ പുതുതായി വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും കൊടുത്തു, ആവശ്യത്തിലും അധികം സാധനങ്ങൾ ട്രോളിയിൽ നിറച്ചു വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു അവയിൽ ഒരു വലിയ പകുതിയും തുറന്നു പോലും നോക്കാതെ കളയുന്ന ഒരു ജനതയെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിക്കുന്നു.
വൈകിയെത്തുന്ന ചില കാളവണ്ടികളും അതിന്റെ പിന്നിൽ സ്കൂൾ ബാഗുകൾ തൂക്കിയിട്ടു തൂക്കിയിട്ടു  സ്കൂളിലേക്ക് നടന്നു പോയിരുന്നു ആ പഴയ കാലവും പെട്ടെന്ന് ഓര്മയിൽ എത്തിയപ്പോൾ എഴുതി എന്ന് മാത്രം. അവരുടെ മൂളി പാട്ടുകളും കഥകളും കൂടെ മിന്നി മറഞ്ഞു.
നമ്മുടെ ഇരിങ്ങാലക്കുട നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ തനതായ പാരമ്പര്യങ്ങൾ കൂടി വളരാൻ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ കൂടി ഇതോടോപ്പോം ചെയ്യും എന്ന് കരുതട്ടെ.
എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എന്റെ വിഷു ആശംസകൾ. ഇത്തവണത്തെ വിഷു ഷോപ്പിംഗ് ഇരിങ്ങാലക്കുട ചന്തയിൽ നിന്നാവട്ടെ.
രമേശ് മേനോൻ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s