ഭസസ്

Posted on

ഭസസ്

ഇമെയില്‍ രാജാക്കളായ ഗൂഗിള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഭസസ് .
അടുത്ത ഏതാനും ദിവസ്സങ്ങളില്‍ ഇതിന്റെ പൂര്‍ണ രൂപം വ്യക്തമാവും. ഗൂഗിള്‍ ഈമെയിലില്‍ നിന്ന് തന്നെ ഇന്റെര്‍നെറ്റിലെ കൂട്ടായ്മകളുടെ ഒരു പുതിയ പ്രസ്ഥാനവും രൂപവും കേട്ടിപ്പെടുത്താന്‍ ഉള്ള ഒരു അവസ്സരം ആയിരിക്കും ഇത്. ഫേസ് ബുക്ക്‌ എന്നാ നിലവിലുള്ള ജേതാക്കളുമായി ഒരു മത്സര പോരാട്ടത്തിനു ഒരുങ്ങുകയാണ് ഗൂഗിള്‍.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഈ ലിങ്ക് സന്ദര്‍ശിക്കുക

http://www.google.com/buzz

10 Feb 2010

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s