അന്‍പതാം വിവാഹ വാര്‍ഷികാശംസകള്‍

Posted on Updated on

ഇന്നു അന്‍പതാം വിവാഹ വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന Sri. E J Michael & Mrs. Alice Michael ദമ്പതികള്‍ക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും Team 1 ബ്ലോഗ്സിന്റെ ആശംസകള്‍
Advertisements