ബന്ഗ്ലൂരിന്റെ മാറുന്ന മുഖങ്ങള്‍

Posted on Updated on
ബന്ഗ്ലൂരിന്റെ മാറുന്ന മുഖങ്ങള്‍

ബാംഗ്ലൂര്‍ നഗരം വികസനത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ മുന്നേറുമ്പോള്‍ ഒരു കൂട്ടം രക്തസാക്ഷികള്‍ നിത്യേന ഉയര്ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ നഗരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആയിരുന്ന, ചരിത്ര സാക്ഷികള്‍ ആയ ആ വന്മരങ്ങള്‍ ഓരോന്നും നിത്യേന വീണു തുടങ്ങി. ഇനി അവയ്ക്ക് പകരം വേറെ മരങ്ങള്‍ വച്ചു പിടിപ്പിക്കുമോ, അത് എത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ആണോ എന്നൊക്കെ കാത്തിരിക്കാം. അതുവരെ, പൊടിപിടിച്ച, ചൂടു കൂടിയ ഒരു ബാംഗ്ലൂര്‍ നഗരം നമ്മളെ കാത്തിരിക്കട്ടെ.

One thought on “ബന്ഗ്ലൂരിന്റെ മാറുന്ന മുഖങ്ങള്‍

    മുസാഫിര്‍ said:
    December 21, 2008 at 1:38 pm

    കഷ്ടമാണല്ലോ,ബാംഗ്ലൂരിനെ സ്നേഹിക്കാന്‍ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു.