അബുദാബി കെ എസ് സി കേരളോത്സവത്തിന് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി

Posted on Updated on

അബുദാബി കെ എസ് സി കേരളോത്സവത്തിന് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി

അബുദാബി കെ എസ് സി കേരളോത്സവത്തിന് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി

അബുദാബി കെ എസ് സി കേരളോത്സവത്തിന് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി
നാളെ മുതല്‍ നടക്കുന്ന കേരളോത്സവത്തിന് അബുദാബി കെ എസ് സി വേദി തയ്യാറായി .

One thought on “അബുദാബി കെ എസ് സി കേരളോത്സവത്തിന് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി

  ഏറനാടന്‍ said:
  December 7, 2008 at 9:32 am

  എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു.

  അബുദാബിയില്‍ നിന്നും
  സ്നേഹപൂര്‍‌വം

  ഏറനാടന്‍