‘മലയാളം എന്റെ മാതൃഭാഷ (പഠന കളരി സമാപനം)

Posted on

‘മലയാളം എന്റെ മാതൃഭാഷ (പഠന കളരി സമാപനം)

നമസ്കാരം!

എസ്സെന്‍സ് ഒരുക്കുന്ന മലയാളഭാഷാ പഠന കളരി വിജയകരമായി തുടരുന്നുവെന്ന് അറിയിക്കുന്നതില്‍ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്.

മാതൃഭാഷാ പഠന കളരിയുടെ നാലാംദിവസം (വെള്ളി, ഒക്ടോബര്‍ 31) ക്യാമ്പ് അവലോകനം, പങ്കെടുത്ത കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള പ്രശംസാപത്ര വിതരണം, മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്, ഇന്റര്‍നെറ്റ് വെബ് ബ്ലോഗ്,പുസ്തക പ്രദര്‍ശനം, തുടങ്ങിയ പരിപാടികള്‍ നടത്തുന്നതാണ്. പ്രമുഖ വ്യക്തികള്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന തദവസരത്തിലേയ്ക്ക് മാതൃഭാഷാസ്നേഹികളായ ഏവരേയും, പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാമ്പില്‍ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാര്‍ത്ഥിനീ/വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍, സുഹൃത്തുക്കള്‍, രക്ഷിതാക്കള്‍, എസ്സെന്‍സിന്റെ അംഗങ്ങള്‍, അഭ്യുദയകാംക്ഷികള്‍ തുടങ്ങിയവരേയും ഞങ്ങള്‍ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു.

ക്യാമ്പ് വേദി: എമിരേറ്റ്സ് നാഷണല്‍ സ്കൂള്‍, ഷാര്‍ജ.
സമയം: 2.00 PM.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് സന്ദര്‍ശിക്കുക: http://www.essenceuae.com/

സസ്നേഹം,

ഐ. പി. മുരളി
വി. എന്‍. അരുണ്‍ കുമാര്‍
ഫോണ്‍: 050-4605598/050-4745809