എന്‍.എസ്‌.ജി. കടമ്പ കടന്നു

Posted on

ഇന്ത്യ എന്‍.എസ്‌.ജി. കടമ്പ കടന്നു

വിയന്ന: ഇന്ത്യയുമായുള്ള ആണവ വസ്‌തു, സാങ്കേതികവിദ്യാവ്യാപാരത്തിന്‌ ആണവ വിതരണ രാജ്യങ്ങളുടെ സംഘം (എന്‍.എസ്‌.ജി.) അനുമതി നല്‍കി. ഇതോടെ ആണവവ്യാപാരത്തിന്‌ ഇന്ത്യയ്‌ക്കുമേലുണ്ടായിരുന്ന 34 വര്‍ഷത്തെ വിലക്ക്‌ നീങ്ങി. ഇന്ത്യ-യു.എസ്‌. സൈനികേതര ആണവക്കരാര്‍ നടപ്പാകുന്നതിനുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാന കടമ്പയും ഇതോടെ ഇല്ലാതായി. യു.എസ്‌. കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്റെ അംഗീകാരംകൂടി കിട്ടിയാല്‍ കരാര്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമാകും. സപ്‌തംബര്‍ ഒമ്പതിനു തുടങ്ങുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ്‌ സമ്മേളനത്തില്‍ ഇതു ലഭിക്കുമെന്നാണ്‌ പ്രതീക്ഷ.

പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള ഒരു കാല്‍വെപ്പ്‌ ആവട്ടെ ഇതു.