ഉയരങ്ങളിലേക്ക്‌ സമചിത്തതയോടെ

Posted on Updated on

ഉയരങ്ങളിലേക്ക്‌ സമചിത്തതയോടെ

ഇന്നലെ നടന്ന പോള്‍ വോള്‍ട്ട്‌ മത്സരങ്ങള്‍ എന്നെ വലരെ ആകര്‍ഷിച്ച ഒന്നായിരുന്നു. സ്റ്റീവ്‌ ഹൂകറ്‍ ഒന്നാംതരം പ്രകടനം കാഴ്ചവച്‌ ഒന്നാം സ്താനതെതി. എന്നാല്‍ എന്നെ പിടിചിരുത്തിയതു എങ്ങനെ ആ വിജയത്തിലേക്ക് പറന്നുകയറി എന്നതാണു.
അഞ്ചു മീറ്റര്‍ അറുപതു സെണ്റ്റിമീറ്റര്‍ ഉയരത്തില്‍ നിന്നു തുടങ്ങിയ ആ മത്സരം അഞ്ചു മീറ്റര്‍ എന്‍പതഞ്ചു സെണ്റ്റിമീറ്റെരില്‍ ചെന്നു നിന്നപ്പോള്‍ രണ്ട്‌ മത്സരാര്‍ത്തികള്‍ മാത്രമെ അവശേഷിച്ച്ചിരുന്നുള്ളൂ. വിജയത്തിനും പരാജയത്തിനും ഇടയിലുള്ള ആ സ്വര്‍ണ്ണ നിമിഷങ്ങളില്‍ സ്റ്റീവ്‌ തന്റെ മനസ്സാനിധ്യവും എകാഗ്രതയും വിടാതെ വിജയ ലക്ഷ്യം ഒന്നു മാത്ത്രം ചിന്തിച്ഛു ഒരോ തവണയും ചാടാന്‍ ഒരുങ്ങി. ആപ്പോള്‍ ഒര്‍ത്തു പോയി, നമ്മുടെ ശ്രീ ശാന്തന്‍ ഈ മത്സരങ്ങള്‍ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ ആവോ?