അബുദാബി ബസ്സ്

Posted on Updated on

വേനലില്‍ ഒരു മഴ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്, ഈയിടെ തുടങ്ങിയ അബുദാബി സിറ്റി ബസ്സ് സര്‍വീസ്. കൊടും ചൂടില്‍ ടാക്സി കാത്തു നില്ക്കുന്ന യാത്രക്കാരെ നോക്കി നിറുത്താതെ പായ്യുന്ന ടാക്സികള്‍ക്ക് ഇനി വിട. ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി നിരനിരയായി പുത്തന്‍ ബസ്സുകള്‍ !! അത് മാത്രമോ ഫ്രീ ആയി യാത്രയും. ഇനി എന്തു വേണം.

തുടക്കത്തില്‍ സംശയാലുക്കളായ യാത്രക്കാര്‍ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ബസ്സുകള്‍ ഒരു വന്‍ വിജയം. പുതിയ റൂട്ടുകളില്‍ കൂടി ഈ ബസ്സ് സര്‍വീസ് ഉടന്‍ തുടങ്ങനെ എന്ന പ്രാര്‍ത്ഥനയിലാണ്‌ ഇപ്പോള്‍ അബുദാബിയിലെ യാത്രക്കാര്‍.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s